حمل ونقل دریایی

slider1

حمل و نقل دریایی: شرکت حمل و نقل بین المللی مدیا ترابر آسیا توانایی حمل انواع محمولات سنگین و فوق سنگین ،کانتینری ،فله،از تمامی بنادر جهان از راه دریا به ایران جهت جهت ترانزیت کالا به کشورهای مختلف حوزه CISمی باشد.