حمل و نقل هوایی

airplane-wallpaper

حمل و نقل هوایی:شرکت حمل و نقل بین المللی مدیا ترابر آسیا در زمینه حمل و نقل هوایی با استفاده از انعقاد قراردادهای همکاری با خطوط هوایی داخلی و خارجی قابلیت جا به جایی محمولات را از ایران به کشورهای خارجی و بالعکس را دارا می باشد.