مقاصدحمل دریایی

مقاصد حمل دریایی شرکت مدیا ترابر آسیا:

slider5

 

1-امارات متحده عربی


2- چین


3- ژاپن


4- تایوان


5-تایلند


6-هند


9-تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس


8-مصر


9-سنگاپور