مقاصد حمل زمینی

مقاصد حمل زمینی شرکت مدیا ترابر آسیا:

sang1

1-عراق( اقلیم کردستان)


2- آذربایجان


3- ترکیه


4-ترکمنستان


5-ارمنستان


6-تاجیکستان


7-افغانستان


8-نخجوان


9-گرجستان